CONCERT CONGRÉS CIAS2021 – O R F E Ó
17 novembre, 2021
20:30
València
església de Sant Esteve, plaça de Sant Esteve, 2
Google Map
CONCERT CONGRÉS CIAS2021
Organitzat pel Grup Espanyol de l’Associació Internacional d’Hidrogeòlegs i la Universitat Politècnica de València
Patrocinat per Perforaciones Ferrer
ORFEÓ VALENCIÀ
Jesús Debón, piano
Josep Lluís Valldecabres, direcció