Gloria (Jenkins) – Magnificat (Bach) – O R F E Ó
13 juny, 2015
19:30
València
Palau de la Música

Orquestra Filharmònica Martin i Soler
Orquestra U.M. Santa Cecília d’Onda
Orfeó Valencià Navarro Reverter
Carmen Mas Arocas, directora
Magnificat BWV243, J.S. Bach
Gloria,
K. Jenkins