IX ENCUENTRO CORAL Valencia / Sant Cugat – O V I
18 febrero, 2017
17:00
Valencia
Iglesia El Buen Pastor
Google Map
Coral GATAPATA del Orfeó Valencià Infantil (OVI)
Coral EMMVA de Sant Cugat (Escuela Municipal de Música Victòria dels Àngels)
Entrada libre