VALÈNCIA – RONDA A LA MARE DE DÉU – O R F E Ó
9 maig, 2022
20:30
València
plaça de la Mare de Déu
Google Map
RONDA A LA MARE DE DÉU 2022
BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL DE VALÈNCIA
Director: Rafael Sanz-Espert

ORFEÓ VALENCIÀ

Director: Josep Lluís Valldecabres

GRUP DE DANSES ALIMARA DE LA SC EL MICALET
Director: Salvador Mercado Machí

SOLISTES

Soprano: Carmen Avivar 
Tenor: Vicente Ombuena

DIRECTOR GENERAL DEL CONCERT

Rafael Sanz-Espert