Orfeó València Convocatòria assemblea

Posted by admin


Estimats orfeonistes:

Us convoque oficialment a l’assemblea anual de l’Orfeó Valencià que tindrà lloc el proper dimarts 27 de març a les 20:00 hores a la nostra seu, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura de l’acta de l’assemblea anterior

2. Memòria anual d’activitats (16/05/2017 a 26/03/2018)

3. Informe econòmic del Tresorer

4. Projecte d’activitats 2018-2019

5. Precs i preguntes

Isabel Cortés, Secretària OV