Orfeó Valencià Grups de treball / Grupos de trabajo

Posted by admin

Benvolguts orfeonistes,

L’Orfeó és una associació que comporta gran nombre de gestions i tasques les quals, fins ara, es realitzaven pels membres de la junta i per un grupet d’orfeonistes amb els i les quals sempre es pot comptar per ajudar i col·laborar.

Aquest curs volem fer més participatiu l’Orfeó i involucrar en el dia a dia a tots i totes vosaltres. Estem segurs que així es poden fer les coses millor i més fàcilment.

Hem dissenyat 8 grups de treball, sota la responsabilitat d’algun membre de la Junta Directiva què el coordina (excepte el de l’ECO, per raons òbvies).

Es tracta que cadascú de vosaltres s’apunte al grup/s de treball què pense més adient per al seu perfil, la seua disponibilitat de temps, etc.

Durant aquesta setmana teniu de temps per apuntar-vos lliurement. Si no ho feu, la junta us assignarà al grup que considere oportú. Hem calculat una mitjana de 10-12 persones per grup.

La descripció dels grups es troba en el formulari per apuntar-se, al qual es pot accedir clicant el següent enllaç: https://goo.gl/forms/6AmbRSbu9XeK5udQ2

Com ja he dit algunes vegades, l’Orfeó és una unitat formada per quasi un centenar d’individualitats. Sense cadascú de vosaltres i el vostre compromís, no hi ha Orfeó.

Moltes gràcies i una abraçada.

Francisca.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Queridas/os orfeonistas:

El Orfeó es una asociación que comporta gran número de gestiones y tareas las cuales, hasta ahora, se realizaban por los miembros de la junta y por un grupito de compañeros con los y las cuales siempre se puede contar para ayudar y colaborar.

Este curso queremos hacer más participativo el Orfeón e involucrar en el día a día a todos y todas vosotras. Estamos seguros que así se pueden hacer las cosas mejor y más fácilmente.

Hemos diseñado 8 grupos de trabajo, bajo la responsabilidad de algún miembro de la Junta Directiva que lo coordina (excepto el del ECO, por razones obvias).

Se trata de que cada uno se apunte al grupo/s de trabajo que piense más adecuado para su perfil, su disponibilidad de tiempo, etc.

Durante esta semana tenéis de tiempo para apuntaros libremente. Si no lo hacéis, la junta os asignará al grupo que considere oportuno. Hemos calculado una media de 10-12 personas por grupo.

La descripción de los grupos se encuentra en el formulario para apuntarse, al que se puede acceder pinchando el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/6AmbRSbu9XeK5udQ2
Como ya he dicho algunas veces, el Orfeón es una unidad formada por casi un centenar de individualidades. Sin cada uno de vosotros y vuestro compromiso, no hay Orfeón.

Muchas gracias y un abrazo.

Francisca.