TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del Tractament:
ORFEÓ VALENCIÀ
www.orfeovalencia.org

Dades de Contacte del Delegat de Protecció de Dades:
ORFEÓ VALENCIÀ
Secretaria
Plaza Bisbe Amigó, 7, 1º, pta. 2
46007. València

Finalitat
La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal serà la necessària per a la remissió de la informació de les activitats del Orfeó Valencià per a la qual se sol·liciten les seues dades.
Les seues dades van a ser tractats exclusivament per a la finalitat indicada.

Legitimació
La base jurídica en la qual es basa el tractament de les seues dades serà de legitimació per consentiment de la persona interessada.

Terminis o criteris de conservació de les dades:
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació amb el Orfeó Valencià i no se sol·licite la seua supressió per l’interessat.

Destinataris
L’única destinatari de la informació serà el Orfeó Valencià.
Durant el període de durada del tractament, el Orfeó Valencià no realitzarà cap cessió ni transferència de dades personals, excepte obligació legal.

Procedència de les dades
Les dades personals que tractem en el Orfeó Valencià, procedeixen directament de vostè, o d’alguna persona orfeonista, prèvia autorització d’accés per la pròpia persona interessada.

Drets
Té dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada
Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió
Dret a oposar-se al tractament
Dret a la portabilitat de les dades
Té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el Orfeó Valencià estem tractant dades personals que els concernisquen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió.

Per a açò les sol·licituds es podran presentar en el correu: orfeo@orfeovalencia.org