VALÈNCIA – NADAL AL PORTAL – O R F E Ó
20 desembre, 2022
20:30
València
església de Sant Esteve, plaça de Sant Esteve, 2
Google Map
CONCERT D’ANIVERSARI
ORFEÓ VALENCIÀ AMB ANTICS ORFEONISTES
Gema Rubio, Isabel M.ª Gracián, sopranos
Marta Campoy, soprano
Josep M.ª Zapater, tenor
Joan Enric Broseta, oboè
Fernando Morales, percussió
Jesús Debón, piano
Josep Lluís Valldecabres, direcció